Skip links

מעונינים בשיחת הכרות עם נציגי השכר של Priority?
לחצו כאן >
שידור 126 שנתי לא סופי לשנת 2019

שידור 126 שנתי לא סופי לשנת 2019

שידור 126  שנתי לא סופי לשנת 2019

שידור 126 שנתי לא סופי לשנת 2019 – שדרו כעת ממערכת הפריוריטי בצורה קלה ונוחה

מועד אחרון לשידור 126 בהתאם לתקנות ביטוח לאומי הוא 18.01.2020

זכרו כי קיימת חובת הגשת דוחות ואי דיווחם עשוי לחשוף את המעסיק לקנסות.

כעת, אחרי שהסתיימה  שנת המס 2019, הגיע הזמן לשדר את טופס 126 עבור ביטוח לאומי- דוח שנתי לא סופי הכולל את כל חודשי השנה : חודשים ינואר עד דצמבר של בגין השנה החולפת המדווח כעת בינואר 2020.

ניתן לשדר את הדוח לביטוח לאומי ישירות מתוך המערכת באמצעות הWCF-

לקריאת הוראות ההפעלה לביצוע השידור בפריוריטי לחץ כאן

הסבר מתוך אתר ביטוח לאומי:

החל מינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי, באופן מקוון,
בטופס 126- דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת.
וזאת על פי תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי בחוק ההסדרים נובמבר 2015.

למבנה הקובץ לדיווח טופס 126 נוספו שדות של תיק ביטוח לאומי.
מבנה הקובץ זהה למבנה הקובץ של מס הכנסה.

הדיווח יתבצע בשלושת המועדים הבאים:

  • עד יום 18 ביולי בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
  • עד יום 18 בינואר בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.
  • עד יום 30 באפריל בכל שנה - לגבי שנת המס שקדמה לה; נתנה לכלל המעסיקים ארכה להגשת דו"ח לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה. (דיווח זה הינו תואם את דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומתואם על ידי רואה החשבון או החשב של המעסיק).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.