Skip links

מעונינים בשיחת הכרות עם נציגי השכר של Priority?
לחצו כאן >
שבתון ביום הבחירות 30.10.2018

שבתון ביום הבחירות 30.10.2018

שבתון ביום הבחירות 30.10.2018

רקע וזכויות עובד

יום הבחירות הכלליות הינו יום שבתון, בהתאם לסעיף 97ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") ביום זה קיימים שירותים ציבוריים אשר ימשיכו לעבוד כדוגמת תחבורה ציבורית ושירותים ציבורים .

בהתאם לחוק עובד שלא עבד ביום השבתון יהיה זכאי לשכרו הרגיל אם עבד אצל המעסיק 14 ימים רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות הכלליות

רוב האוכלוסיה אינה עובדת  ביום זה, לכן חשוב לדעת מה לגבי השכר לאותו יום, מי משלם אותו וכמה צריכים לקבל. לעניין תשלום שכר עבודה לעובד שעובד ביום הבחירות, בהתאם לחוזר ההסתדרות הכללית שפורסם ביום 8.10.2018, עובד אשר מועסק בפועל ביום הבחירות זכאי לתגמול בשיעור של 200% משכרו.

לחלופין, ניתן לקבל שכר רגיל ובתוספת שעות חופשה רגילות שניתן לנצל אותם ביום זה או אחר.

חשוב לציין כי שעות הצבעה הן 7:00 עד 22:00 ולכן מקובל שיום השבתון הם בשעות הללו.

 

הלכה למעשה בפריוריטי, כיצד מגדירים יום בחירות

כדי להגדיר במערכת יום בחירות המשולם לכלל העובדים:

  1. במסך הגדרות חג וחריגים (נתיב: משאבי אנוש > נוכחות ושכר > טבלאות משכורות), יש להגדיר קוד חדש.
  2. בעמודה תאור חג/יום חריג יש לרשום "יום בחירות".
  3. בעמודות ימי חג ליום עבודהימי חג ליום העדרותוימי חג ליום חופש יש לרשום 1.
  4. יש לסמן את העמודה יום חריג, כדי שיום זה יתווסף למשכורות של כל העובדים, ללא בדיקת זכאות.
  5. יש להריץ את התכנית משאבי אנוש > נוכחות ושכר > תוכניות עזר > עדכון מדרגות מס וקבועי שכר כולל סימון דגל עדכון מועדי חגים בקלט התכנית
  6. בסיום ריצת התכנית יש לפתוח את מסך חופשות כלליות (נתיב: משאבי אנוש > נוכחות ושכר > טבלאות משכורות) ולשלוף את תאריך 30/10/18
  7. בעמודה קוד חג לשכר, יש לבחור את קוד החג שהוגדר קודם.

במקרה בו יש עובדים המגיעים לעבודה ביום הבחירות וזכאים לתשלום שעות נוספות, השונה מהתעריף הרגיל, יש לבצע את הצעדים הבאים:

 1. יש לפתוח את המסך הסכמי העסקה (נתיב: משאבי אנוש > נוכחות ושכר) ולשלוף את הסכם ההעסקה של העובדים להם מעוניינים לרשום הגדרות לעבודה ביום הבחירות.
 2. במסך הבן שעות עבודה ומשמרות, יש להגדיר שורה במסך עבור יום הבחירות, הכוללת את רכיבי השכר והתעריפים לפיהם מעוניינים לשלם. בעמודה קוד חג/יום חריג יש לבחור את הקוד שהוגדר קודם.

בצורה זו, עובדים שדיווחו שעות עבודה ביום הבחירות יקבלו תשלום בהתאם להגדרה בהסכם ההעסקה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.