האם אני צריך לרכוש בנוסף למערכת הנוכחות גם שעוני נוכחות?

אין צורך, מערכת הנוכחות של Priority יכולה להתממשק לכל סוגי השעונים הקיימים.

האם ניתן לדווח שעות נוכחות גם בפריוריטי?

כן, משתמש העובד במערכת יכול לדווח שעות עבור עצמו הן ישירות ב Priority והן על ידי אפליקציה ייעודית של Priority.

האם עובד יכול לצפות ולעדכן את נתוני הנוכחות שלו?

כן, עובד יכול לדווח את דיווחי השעות וההיעדרות שלו באפליקציה ייעודית המאפשרת דיווח מכל מקום, כולל איכון ואכיפת GPS.

חשוב לציין שהצפייה בנתונים ועדכונם הינה בכפוף להרשאות ונתונה להחלטת המעסיק.

האם ניתן לאכן את דווחי הנוכחות במערכת בעת דיווח נוכחות באפליקציה?

כן, דווח נוכחות באפליקציה מאכן את הדווחים באופן אוטומטי, מעסיק יכול להגדיר במערכת שדווח חייב להיות מאוכן, כך שבמידה והעובד לא הפעיל שרותי איכון הוא לא יוכל לדווח דווחי נוכחות מהאפליקציה.

במידה ואני רוכש מערכת נוכחות האם אני חייב להחליף את מערכת השכר?

לא, ניתן לקבל את מודול הנוכחות ללא מערכת השכר, כחלק בלתי נפרד ממערכת הנוכחות מסופקים קבצים יוצאים תכנות שכר חיצוניות.

האם ניתן לעבוד בצורה משולבת עם מספר מקורות דווח כולל אפליקציה?

כן, מערכת הנוכחות מאפשרת קליטה של דווחי נוכחות במספר אופנים: לדוגמה עבודי משרד ימשיכו לדווח על בסיס שעוני נוכחות, עובדי שטח ידווחו על בסיס אפליקציה, מתן גישה לדווח באפליקציה נתמך ברמת הגדרה למשתמשים שהוגדרו כמורשים על ידי הארגון.

האם כל העובדים נדרשים לדווח באפליקציה?

לא, האפליקציה מיועדת רק לעובדי הארגון בהם הצורך נדרש, לדוגמה אנשי מכירות ועובדי שטח. ניתן להגדיר את מתן ההרשאות רק לעובדים אשר עבורם נדרש הצורך.

האם ניתן לחייב עובד אשר מדווח באפליקציה להפעיל שירותי איכון?

כן, ניתן להגדיר במערכת חסימת אפשרות דווח עבודה במידה והעובד לא הפעיל את שירותי האיכון(GPS ) בטלפון הסלולרי.

האם ניתן להתשמש באפליקציה ללא מודול נוכחות?

לא, תמיכה באפליקציה מחייבת מודול נוכחות מותקן במערכת.

יש לכם שאלה שלא קיבלה תשובה? אל תהססו ליצור איתנו קשר.