פתרון מלא לניהול הנוכחות בארגון

מערכת הנוכחות נותנת פתרון מלא לניהול הנוכחות בארגון הכולל הגדרות הסכמי העסקה, קליטת נתוני נוכחות ממקורות שונים (פורטל/אפליקציה/שעוני נוכחות).

מעבר למערכת נוכחות אפשרי במהלך כל השנה השוטפת ואינו מחייב הסבות נתונים למערכת למעט נתוני עובדים.

ליווי והפעלה של מערכת נוכחות

  • ליווי מיישם באתר לקוח/טלפוני
  • הוראות הפעלה וסרטונים של תהליכי העבודה במערכת הנוכחות
  • מאגר מקוון של שאלות ותשובות (FAQ)
  • מוקד תמיכה טלפוני