מערכת הנוכחות של Priority היא חוליה חיונית ביכולות של הארגון לנהל את כח האדם שלו

מערכת הנוכחות של Priority מאפשרת רישום, ניתוח וניהול דיווחי הנוכחות וההעדרויות של העובדים, בשילוב עם מערכת השכר של Priority או בעבודה עם תוכנת שכר חיצונית.

מערכת ניהול הנוכחות של Priority מאפשרת:

 • הגדרת הסכמי העסקה לעובדים שעתיים, חודשיים, משמרות.
 • קליטת דיווחי נוכחות והיעדרות ממקורות שונים: אפליקציה, שעוני נוכחות ופורטל נוכחות.
 • עיבוד נתוני נוכחות והיעדרות, שעות נוספות לצורך תשלומי שכר

מאפיינים מרכזיים – ניהול עובדים

 • הגדרת תקן ימי עבודה ברמת הסכם העסקה
 • תשלום העדרויות לעובד לפי תקן, ממוצעי שעות, לפי ממוצע שעות עבודה בפועל
 • הגדרות תעריפי עבודה שונים לפי סוג המשמרת (משמרת לילה, משמרות חריגות)
 • תמיכה במגוון אופני חישובי שעות נוספות: יומי, גמיש, קבוע, שבועי, חודשי כולל תמיכה בחישוב ש"נ לפי תקן עובד
 • הגדרת משמרות גמישה כולל טווחים לשעת התחלה וסיום, תעריפים שונים למשמרות מיוחדות (סופי שבוע, לילה, חגים) ועוד
 • הגדרת שעות חריגות: הגעה מוקדמת, הגעה מאוחרת, קריאות טכנאי, שעות כוננות
 • תמיכה בדיווחי שעות למדען הראשי

אמצעים לקליטת דיווחי נוכחות

 • קליטה אוטומטית מכל סוגי שעוני נוכחות
 • אפליקציית דיווח נוכחות והיעדרות כולל איכון ואכיפת GPS
 • טעינת דיווחי שעות ממסופוני עובדי שטח