פורטל השכר מאפשר לעובדי החברה ולמנהליה גישה למערכת באופן עצמאי ללא תלות בחשב השכר.

שירותים הזמינים לעובדים באמצעות הפורטל:

  • צפייה בתלושי שכר נוכחיים וקודמים
  • צפייה בטופסי 106 נוכחיים וקודמים
  • מילוי טופס 101
  • דו"ח פירוט הפרשות לקופת גמל / קרנות השתלמות שביצע המעביד לעובד
  • משולב עם פורטל הנוכחות של Priority