Skip links

מעונינים בשיחת הכרות עם נציגי השכר של Priority?
לחצו כאן >
חובת דיווח קובץ 126 – יולי 2017

חובת דיווח קובץ 126 – יולי 2017

חובת דיווח קובץ 126 – יולי 2017
בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי חלה חובת דיווח 126. קובץ 126 הינו קובץ ריכוז שכר חצי שנתי המכיל את תמצית נתוני השכר ששולמו במהלך החציון הראשון של השנה (מבנה הקובץ זהה למבנה הקובץ של מס הכנסה).
לתשומת לבך חלה חובת דיווח בשלושה מועדים:
1. עד 18 ביולי בכל שנה - עבור החודשים ינואר-יוני של אותה השנה
2. עד ה 18 בינואר בכל שנה - עבור החודשים ינואר-דצמבר של השנה שקדמה לה
3. עד ה 30 באפריל בכל שנה - לגבי שנת המס שקדמה לה
על מנת לסייע לך בהפקת הקובץ מצ"ב הוראות הפעלה המכילות הנחיות להפקת טופס 126 חצי שנתי לביטוח לאומי.

להורדת המאמר המלא (קובץ PDF)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.