Skip links

מעונינים בשיחת הכרות עם נציגי השכר של Priority?
לחצו כאן >
כיצד להפיק טופס 101 לשנת המס 2020

כיצד להפיק טופס 101 לשנת המס 2020

כיצד להפיק טופס 101 לשנת המס 2020
  1. יש להריץ את התוכנית פתיחת רשומה בנתוני טופס 101 (נתיב: משאבי אנוש > נוכחות ושכר > תוכניות עזר). בקלט התוכנית יש לציין את כל העובדים (כלומר, לרשום כוכבית * במס. עובד), ואת השנה החדשה.
  2. יש להפיק את הטופס לעובדים, באמצעות טופס 101 - כרטיס עובד (נתיב: משאבי אנוש > נוכחות ושכר > דו"חות משכורות > דו"חות למס הכנסה).  ניתן להפיק טופס ריק הכולל את פרטי המעסיק, או טופס מומלא הכולל את פרטי העובד.
  3. יש לעדכן את נתוני העובדים במסך נתוני שכר לעובד ומסכי הבן הרלוונטיים (למשל, פרטי ילדים) על סמך הפרטים שהתקבלו מהעובדים.
  4. יש להריץ את התוכנית עדכון נקודות זיכוי לעובדים (נתיב: משאבי אנוש > נוכחות ושכר > תוכניות עזר).

לשימושכם להלן מספר הדגשים למילוי טופס 101 לשנת המס 2020

בהתאם להנחיות רשות המיסים לא חל שינוי בטופס לשנת המס 2020

בהתאם להנחיות רשות המסים, כל עובד נדרש למלא טופס 101 בתחילת כל שנת מס, על המעסיק לדאוג להחתים את עובדיו ולדאוג לקבלם בחזרה ביחד עם כל המסמכים הרלוונטיים.

להלן דגשים למילוי הטופס:

א. פרטי המעסיק – יש למלא לפחות את שם המעסיק.

ב. פרטי העובד/ת – יש לצרף צילום של תעודת הזהות, עובד שהעביר בעבר צילום, יצרף רק אם היו שינויים בפרטים האישיים.

ג. פרטים על ילדי שבשנת המס טרם מלאו להם 19 שנה – נא לעדכן את פרטי הילדים ולסמן V לילדים שבחזקתי בטור 1.

ד. פרטים על הכנסותיי ממעסיק זה – יש לסמן V במשבצת המתאימה, יש הסבר מפורט לגבי כל משבצת בגב הטופס.
בנוסף יש לעדכן תאריך תחילת עבודה בשנת המס, לעובדים שממשיכים לעבוד משנים קודמות יש לציין 01/01/2020, לעובדים חדשים יש לציין תאריך תחילת עבודה אצל מעסיק נוכחי.

ה. פרטים על הכנסות אחרות – עובד שזו הכנסתו היחידה חייב לסמן "אין לי הכנסות אחרות". במידה והעובד לא יסמן במשבצת זו, נאלץ להוריד לו את אחוז המס המירבי.
עובד שיש לו הכנסה נוספת יש לסמן "יש לי הכנסות אחרות" וכן לסמן את סוג ההכנסה הרלוונטית עבורו.

ו. פרטים על בן/בת הזוג – במידה וקיים.

ז. שינויים במהלך השנה – במידה וקיים.

ח. אני מבקש/ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות – יש לעבור על כל הסעיפים 1-14 ולסמן במשבצת התאימה, יש לשים לב שאם העובד סימן את אחד הסעיפים הוא צירף את המסמך שהסעיף דורש.
במידה והעובד לא יצרף את המסמך, לא נוכל להתייחס לבקשתו.

ט. אני מבקש/ת תיאום מס מהסיבות הבאות – בכל מקרה שהעובד מסמן באחד מהסעיפים עליו לגשת למס הכנסה ולבצע תיאום מס.

י. הצהרה – יש להקפיד על חתימת העובד על גבי הטופס.

לטופס 101 יש לצרף:

  • צילום תעודת זהות.
  • פרטי בנק – מומלץ לצרף ספח שיק מבוטל
  • תיאום מס– עובד אשר יש לו הכנסות נוספות, נדרש לבצע תיאוםשל מס הכנסה פעם אחת בשנה, כיום ניתן בצורה קלה ונוחה לבצע ישירות מאתר רשות המיסים תאום מס מבלי שהעובד יצטרך לגשת לסניף- להלן קישור https://www.gov.il/he/service/tax-coordination-online.
  • תיאום ביטוח לאומי– להלן קישור https://www.btl.gov.il/Insurance/Teum/Pages/default.aspx

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.