Skip links

מעונינים בשיחת הכרות עם נציגי השכר של Priority?
לחצו כאן >
שידור 126 סופי לשנת 2018 – עכשיו זה הזמן

שידור 126 סופי לשנת 2018 – עכשיו זה הזמן

שידור 126 סופי לשנת 2018 – עכשיו זה הזמן

שידור 126 סופי לשנת 2018 - ועכשיו דרך מערכת הפריוריטי בצורה קלה ונוחה

מועד אחרון לשידור 126 בהתאם לתקנות ביטוח לאומי הוא 30.04.2019

כעת, אחרי שהסתיימה שנת המס 2018, הגיע הזמן לשדר את טופס 126 עם דיווח סופי.

ניתן לשדר את הדוח לביטוח לאומי ישירות מתוך המערכת באמצעות WCF בקלות ובנוחות

לקריאת הוראות ההפעלה לביצוע השידור בפריוריטי לחץ כאן

הסבר מתוך אתר ביטוח לאומי:

החל מינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי, באופן מקוון,
בטופס 126- דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת.
וזאת על פי תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי בחוק ההסדרים נובמבר 2015.

למבנה הקובץ לדיווח טופס 126 נוספו שדות של תיק ביטוח לאומי.
מבנה הקובץ זהה למבנה הקובץ של מס הכנסה.

הדיווח יתבצע בשלושת המועדים הבאים:

  • עד יום 18 ביולי בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
  • עד יום 18 בינואר בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.

עד יום 30 באפריל בכל שנה - לגבי שנת המס שקדמה לה; נתנה לכלל המעסיקים ארכה להגשת דו"ח לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה. (דיווח זה הינו תואם את דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומתואם על ידי רואה החשבון או החשב של המעסיק).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.